Program do migracji danych do Nexo (MigratorNexo) – subskrypcja na 12 miesięcy

848.70 zł brutto690 zł netto

SKU: EBIT-MIGR Kategoria:

Dodatek do Nexo dostępny w kilku modułach, który umożliwia import:

 • asortymentu
 • kontrahentów
 • rozrachunków
 • stanów magazynowych
*Cena produktu dotyczy jednego w/w wybranego modułu (rodzaju importowanych danych), każdy kolejny moduł jest płatny 300zł netto. Przy zamówieniu w uwagach należy wpisać wybrany moduł. 

Jest to kompletne narzędzie w zakresie importu kluczowych danych z systemów firm trzecich do migracji danych do Subiekta Nexo Pro. Program importuje dane z plików xls, o dowolnej strukturze kolumn.
W zakresie kartotek asortymentowych program potrafi tworzyć i aktualizować kartoteki i przenosić takie dane jak:

 • rodzaj kartoteki
 • symbol
 • nazwa
 • grupa
 • podstawowa jednostka miary
 • dodatkowe jednostki miary wraz z przelicznikami
 • ceny ewidencyjne i sprzedażowe
 • stawki VAT
 • cechy
 • krótki opis
 • pełny opis (HTML)
 • kody kreskowe (podstawowy i dodatkowe)
 • pola własne proste
 • pola własne zaawansowane tekstowe
 • pola własne zaawansowane liczbowe
 • pola własne zaawansowane logiczne
 • pola własne zaawansowane słownikowe (słowniki własne)
 • PKWiU
 • Kody CN
 • wymiary: długość, szerokość, wysokość, masę i objętość
 • grupy GTU
 • składniki kompletów z ilościami
 • producentów
 • dostawców
 • stany minimalne i optymalne z rozbiciem na magazyny
 • zdjęcia z linków URL

W zakresie kartotek kontrahentów program potrafi tworzyć i aktualizować kartoteki w zakresie:

 • rodzaj kontrahenta
 • symbol
 • nazwa
 • nazwa pełna
 • grupa
 • domyślny cennik
 • NIP
 • PESEL
 • dane adresowe (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, państwo)
 • region
 • telefony
 • e-maile
 • opiekuna podstawowego kontrahenta
 • warunki kredytowe (zezwalaj na kredyt, termin płatności, dni spóźnienia, wartość kredytu)
 • rachunki bankowe
 • cechy
 • pola własne
 • uwagi
 • komunikat dla kontrahenta
 • informacje o płatnikach dla oddziałów (pomocne przy jednostkach samorządu terytorialnego lub dla firm z oddziałami)

Dodatkowo w programie można dodawać adresy dostaw dla kontrahentów.

W zakresie stanów magazynowych program potrafi tworzyć dokumenty PW na poszczególne magazyny w celu zasilenia systemu stanami magazynowymi.

W zakresie tworzenia rozrachunków program potrafi utworzyć rozrachunki typu należności lub zobowiązania dla kontrahentów z uwzględnieniem:

 • typu (należność, zobowiązanie)
 • kontrahenta
 • daty powstania rozrachunku
 • terminu płatności
 • numeru dokumentu
 • wartości (z uwzględnieniem waluty i kursu waluty)

Wymagania techniczne:

program InsERT Subiekt Nexo Pro
Rodzaj licencji

Rodzaj kartoteki